Brand venta

Järjepidevus

Venta kaitseb pühendunult oma liidripositsiooni Euroopas ja on seadnud sihiks tõusta maailmas turuliidriks. Venta väärtustab pikaajalise töösuhteid, mistõttu meie töötajad omavad pikaaegset kogemust ja vilumust Venta toodete kvaliteedi ja arendamise osas. Pühendunud töötajad ja tugev meeskonnavaim on meie peamine konkurentsieelis maailma juhtivaks õhupuhastus- ja –niisutusseadmete müüjaks tõusmisel.

Lihtsus ja kasutusmugavus

Kõik Venta teenused peavad olema lihtsad ja käepärased, alates toodete kohta käiva teabe leidmise lihtsusest kuni ostmise ja müügijärgse teeninduseni. Kõiki Venta tooteid on lihtne ja mugav kasutada, Venta seadmed on tugevad, töökindlad ja vähest hooldust vajavad.

Keskkonnasõbralikkus

Venta Õhupesureid toodetakse looduskeskkonda säästes. Keskkonnateadlikkus ja keskkondlike mõjudega arvestamine on Venta tootmisprotsessi lahutamatu osa, alates tootedisainist, materjalivalikust kuni pakendamiseni. Kõik Venta pakendid on 100% taaskasutatavad. Venta seadmed on energiasäästlikud ja vähest hooldust nõudvad. Nii hoitakse Venta seadmeid kasutades keskkonda ja vähendatakse kliendi energiakulu.