Niiskusest

Niiskus on veeauru osakaal õhus. Niiskustaset mõõdetakse kahe erineva tasemena: absoluutne niiskuse tasemena ja suhtelise niiskuse tasemena.

Absoluutne niiskuse tase  on ühes kuupmeetris õhus mõõdetud maksimaalne võimalik veeauru sisaldus. Seda mõõdetakse grammidega kuupmeetrite kohta (g/m³)

Absoluutse niiskuse tase sõltub õhutemperatuurist, sest soe õhk imab endasse rohkem niiskust kui küm õhk. Seetõttu on õhu absoluutne niiskuse tase suvel kõrgem kui talvel.

Suhteline niiskuse tase (rF)  on õhus sisalduva niiskuse ja õhu absoluutse niiskuse taseme mõõdetud suhe. Suhtelise niiskuse taset väljendatakse protsentides.

Tabelis on näidatud, milline on erinevatel temperatuuridel õhu absoluutse niiskuse tase ja miks eriti talvel tuleb toaõhku niisutada.

Näide:20°C temperatuuri jures on õhu maksimaalne veeauru sisaldus 17.3 g/m³. See tähendab, et (eriti) külmematel aegadel, kui välisõhu ja siseruumide õhu temperatuuride vahe on suur, tuleb niiskust aktiivselt õhku lisada, sest külmast väliskeskkonnast tuppa suunduv õhk on veel kuivem kui köetud õhk. Kui ruumi temperatuur on köetud temperatuurini 25°C, võib õhk sisaldada maksimaalselt 23 g/m³ vett, samas kui 0°C välisõhk sisaldab maksimaalselt ainult 4.84 g/m³ vett. Külmal ajal akna avamine teeb toaõhu veelgi kuivemaks, sest välisõhuga segunev köetud õhk (mis on niigi kuiv) muutub veelgi kuivemaks ja vajab lisaniisutamist.

 

°C \ rF 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
– 5 °C 1,3 1,46 1,62 1,78 1,94 2,21 2,27 2,43 2,59 2,75 2,92 3,09 3,24
0 °C 1,94 2,18 2,42 2,66 2,9 3,14 3,39 3,63 3,87 4,11 4,36 4,6 4,84
+ 5 °C 2,72 3,06 3,4 3,74 4,08 4,42 4,76 5,1 5,44 5,78 6,12 6,46 6,8
+ 10 °C 3,76 4,23 4,7 5,17 5,64 6,11 6,58 7,05 7,52 7,99 8,46 8,93 9,4
+ 15 °C 5,12 5,76 6,4 7,04 7,68 8,32 8,9 9,6 10,24 10,88 11,52 12,26 12,8
+ 20 °C 6,92 7,79 8,65 9,52 10,38 11,25 12,11 12,98 13,84 14,7 15,57 16,44 17,3
+ 25 °C 9,2 10,35 11,5 12,65 13,8 14,95 16,1 17,25 18,4 19,55 20,7 21,85 23
+ 30 °C 12,12 13,64 15,15 16,66 18,18 19,7 21,21 22,73 24,24 25,76 27,27 28,8 30,3